Profil spoločnosti

Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky
TATRACENTRUM, Hodžovo námestie 3/6785
811 06 Bratislava
Slovenská republika

T: +421257203041
T: +43151520484
E: produkte(at)rcb.at

Číslo v obchodnom registri: (IČO) 50 875 621
Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I., Section Po, file no. 3979/B

Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky, neposkytuje žiadnu z týchto služieb: otvorenie a správu bankového účtu, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, poskytovanie základného bankového produktu, poskytovanie služieb konečným zákazníkom.

Informácie o činnosti k 31.12.2018


 

Informačná povinnosť v zmysle zákona o elektronickom obchodovaní (E-Commerce Gesetz)

Raiffeisen Centrobank AG
Sídlo (zároveň poštová adresa):
Tegetthoffstraße 1
1010 Viedeň
Rakúsko

T: +431515200
F: +431 513 43 96
E: office(at)rcb.at

Číslo v obchodnom registri: FN 117507f na Obchodnom súde Viedeň
Registračné číslo: DVR 0008389
Daňové identifikačné číslo: UID ATU 15355005
Identifikačné číslo: (LEI) 529900M2F7D5795H1A49
S.W.I.F.T.-kód: BIC CENBATWW
MIC: XRCB

Orgány dohľadu

Ako úverová inštitúcia podlieha Raiffeisen Centrobank AG úradnému dohľadu Spolkového ministerstva financií, Rakúskej národnej banky ako aj Úradu pre dohľad nad finančným trhom a podlieha zákonným predpisom, najmä rakúskemu zákonu o bankách (Bankwesengesetz (BWG)) a zákonu o cenných papieroch (Wertpapieraufsichtsgesetzes (WAG)).

Okrem toho podlieha Raiffeisen Centrobank AG úradnému dohľadu Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá svoju funkciu plní v rámci Jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM), ktorý pozostáva z ECB a príslušných vnútroštátnych orgánov (Nariadenie Rady (EÚ) 1024/2013 - Nariadenie o JMD).

Texty zákonov tu zverejnené slúžia výhradne na informovanie. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť nie je možné prevziať záruku, platia texty zverejnené v Spolkovej zbierke zákonov (Bundesgesetzblatt). Spolkové zákony je možné bezplatne získať na adrese ris.bka.gv.at.

Členstvo

Rakúska hospodárska komora/ Spolkové odvetvie Banky a poistenie /Odborné združenie Raiffeisenbanken

Pozrite si aj právne upozornenia a Všeobecné obchodné podmienky (VOP) banky Raiffeisen Centrobank AG.

Údaje podľa rakúskeho mediálneho zákona:

Vydavateľ stránky www.rcb.at
Raiffeisen Centrobank AG
Tegetthoffstraße 1
A-1010 Viedeň
Rakúsko

Medieninhaber der Website www.rcb.at
Zentrale Raiffeisenwerbung
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich

Predstavenstvo Zentrale Raiffeisenwerbung
pán Dr. Leodegar PRUSCHAK (predseda predstavenstva),
pán Stephan MARENT (zástupca predsedu),
pani Petra WALTER (zástupkyňa predsedu)

Ďalší členovia predstavenstva Zentrale Raiffeisenwerbung:
pán Mag. Christian BEVELANDER, pán Mag. Maximilian EDER, pani Mag. Getraud FRANK, pani Mag. Manuela GLASER, pán Uwe HANGHOFER, pán Franz POSPISCHIL

Firma Zentrale Raiffeisenwerbung je založená ako úradne registrovaný spolok. Účelom a činnosťou spolku je okrem iného spoločná komunikačná práca (Reklama a práca s verejnosťou).

Základné obsahové smerovanie webového sídla www.rcb.at
- Prezentácia banky Raiffeisen Centrobank AG a jej koncernových spoločností
- Informácie o produktoch a službách, ktoré ponúka Raiffeisen Centrobank AG
- Informácie o tematických oblastiach hospodárstvo, devízové a kapitálové trhy

Koncepcia, programovanie a implementácia

Zdroj:          FactSet
Realizácia:   salesXp GmbH
Powered by: FactSet

Raiffeisen Centrobank AG, jej partneri a FactSet nepreberajú zodpovednosť za správnosť údajov.

Dizajn webu
kraftwerk | Agentur für neue Kommunikation