Faktorový certifikát Short Wheat Future (Weizen) Zverejnené informácie sú určené výlučne pre investorov, ktorí už majú produkt vo svojom portfóliu. Informácie neslúžia ako odporúčanie ani ako ponuka k nákupu týchto cenných papierov.
Zmena-0,26 (-2,09 %) OdkupEUR 12,330 NákupEUR 12,470 Posledná aktualizácia21.03.2019
16:10:44.312
UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorené) 15,89 (+248,17 %) Pákový faktor-3,00
Názov
Faktorový certifikát Wheat Future (Weizen)
ISIN / WKN
AT0000A247N2 / RC0SBD
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (oneskorené)
USD 15,89 (+248,17 %)
21.03.2019 15:00:48.658
Pákový faktor
-3,00
Prahová hodnota
0,30 %
Výška faktora
USD 6,09
Úroveň ochrany
USD 5,93
Nominálna hodnota
1 Kus
Multiplikátor
1:0.10306
Mena produktu
EUR
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Informácie o splatnosti
Úvodný deň ocenenia
26.10.2018
Dátum emisie
29.10.2018
Finálny deň ocenenia
-
Deň splatnosti
open-end
Klasifikácia produktu
Pákové produkty bez Knock-out bariéry
Typ CP
Faktorový certifikát (2300)
Faktorový certifikát Typ
Faktor Short
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
klesajúci trh
Emisná cena
10,00 EUR
Spread homogenizovaný
0,01
Spread (v %)
1,14 %
Mena podkladového aktíva
USD
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Popis

Faktorové certifikáty umožňujú investorom podieľať sa s pákovým efektom na výkonnosti podkladového aktíva. Sú otvorené, nemajú knock out a disponujú konštantnou pákou. Short faktorové certifikáty poskytujú investorom nadproporcionálne výnosové príležitosti na klesajúcich trhoch.

V prípade, že podkladové aktívum je kótované v inej mene, ako je mena certifikátu, alebo ak podkladovým aktívom sú komoditné futures (rolovanie future kontraktov), môže dôjsť k odchýlke.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30


T: +43151520484
F: +431 513 43 96
E: produkte(at)rcb.at