Reverzne konvertibilný dlhopis Kapsch TrafficCom AG Zverejnené informácie sú určené výlučne pre investorov, ktorí už majú produkt vo svojom portfóliu. Informácie neslúžia ako odporúčanie ani ako ponuka k nákupu týchto cenných papierov.
Zmena-0,61 (-0,63 %) Odkup96,01 % Nákup96,50 % Posledná aktualizácia17.01.2019
16:24:51.710
UTC
Bariéra- StrikeEUR 39,00 Maximálny zisk p.a.15,97 % Úroková miera v % p.a.9,63 %
Názov
Reverzne konvertibilný dlhopis na Kapsch TrafficCom AG
ISIN / WKN
AT0000A23C69 / RC0RVX
Podkladové aktívum
Max. výnos v %
19,17 %
Max. výnos v % p.a.
15,97 %
Úroková miera pri splatnosti
15,00 %
Úroková miera v % p.a.
9,63 %
Cena podkl. aktíva (oneskorené)
EUR 35,70 (-0,83 %)
17.01.2019 16:34:26.000
Úvodná hodnota
EUR 38,10
Strike
EUR 39,00
Vzdial. strike v %
-9,24 %
Počet akcií
25,64103
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Informácie o splatnosti
Úvodný deň ocenenia
31.08.2018
Dátum emisie
03.09.2018
Finálny deň ocenenia
20.03.2020
Deň splatnosti
24.03.2020
Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Reverzne konvertibilný dlhopis (1220)
Reverzne konvertibilný dlhopis Typ
Reverzne konvertibilný dlhopis
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Emisná cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
0,02
Spread (v %)
0,51 %
Multiplikátor
1:0.039
Mena produktu
EUR
Mena podkladového aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie / Fyzické dodanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Verejná ponuka v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Štandardné reverzne konvertibilné dlohpisy disponujú fixným úrokom nad trhovou úrovňou. Tento úrok sa vypláca bez ohľadu na výkonnosť podkladového aktíva. Splatenie na konci splatnosti závisí od výkonnosti podkladového aktíva. Ak vo finálny deň ocenenia uzavrie podkladové aktívum na alebo nad úrovňou strike, je reverzne konvertibilný dlhopis splatený na 100%.

Pokiaľ sa uzatváracia cena podkladového aktíva nachádza pod úrovňou strike, investor získa akcie za nominálnu hodnotu v počte stanovenom v deň emisie. Rozdiel do celého čísla sa vypláca.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30


T: +43151520484
F: +431 513 43 96
E: produkte(at)rcb.at