Certifikát so zaistením istiny Europa Nachhaltigkeits Bond 2 Zverejnené informácie sú určené výlučne pre investorov, ktorí už majú produkt vo svojom portfóliu. Informácie neslúžia ako odporúčanie ani ako ponuka k nákupu týchto cenných papierov.
Zmena-0,27 (-0,27 %) Odkup100,14 % Nákup101,64 % Posledná aktualizácia23.05.2019
15:22:58.766
UTC
Názov
Europa Nachhaltigkeits Bond 2
ISIN / WKN
AT0000A21PG6 / RC0QF3
Výška zaistenia istiny
100 %
Miera participácie
-
Cap
-
Cena podkl. aktíva (oneskorené)
EUR 151,08 (-1,22 %)
23.05.2019 12:59:14.229
Úvodná hodnota
EUR 157,75
Strike
EUR 157,75
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Informácie o splatnosti
Úvodný deň ocenenia
02.08.2018
Dátum emisie
03.08.2018
Finálny deň ocenenia
30.07.2026
Deň splatnosti
03.08.2026
Klasifikácia produktu
Investičný produkt so zaistením istiny
Typ CP
Certifikát so zaistením istiny (1199)
Certifikát so zaistením istiny Typ
so zameraním na kupón
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
rastúci trh
Úvodná hodnota
EUR 157,75
Strike
EUR 157,75
Cap
-
Emisná cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
2,37
Spread (v %)
1,50 %
Multiplikátor
-
Mena produktu
EUR
Mena podkladového aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

S garantovaným certifikátom Europe Sustainability Bond 2 získajú investori (v závislosti od emisnej ceny) ku koncu splatnosti výnos vo výške 32% za predpokladu, že sa bude podkladový index nachádzať ku koncu splatnosti nad úvodnou hodnotou. V tomto prípade sa splatenie certifikátu uskutoční na úrovni EUR 1.320 na nominálnu hodnotu (maximálna suma splatenia).

V prípade, že sa index STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 bude nachádzať ku koncu splatnosti pod úvodnou hodnotou, splatenie v deň splatnosti sa uskutoční na 100% nominálnej hodnoty (zaistenie istiny).

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30


T: +43151520484
F: +431 513 43 96
E: produkte(at)rcb.at