Faktorový certifikát Short Zalando SE Zverejnené informácie sú určené výlučne pre investorov, ktorí už majú produkt vo svojom portfóliu. Informácie neslúžia ako odporúčanie ani ako ponuka k nákupu týchto cenných papierov.
Zmena-3,86 (-5,16 %) OdkupPLN 68,840 NákupPLN 73,000 Posledná aktualizácia15.02.2019
17:14:27.171
UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorené) 26,18 (+1,55 %) Pákový faktor-3,00
Názov
Faktorový certifikát Zalando SE
ISIN / WKN
AT0000A1R251 / RC0HGY
WSE Ticker
RCFS3ZALG
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (oneskorené)
EUR 26,18 (+1,55 %)
15.02.2019 17:11:14.884
Pákový faktor
-3,00
Prahová hodnota
30,00 %
Výška faktora
EUR 34,24
Úroveň ochrany
EUR 33,38
Nominálna hodnota
1 Kus
Multiplikátor
1:0.49056
Mena produktu
PLN
Kótované na burze
Varšava
Informácie o splatnosti
Úvodný deň ocenenia
11.01.2017
Dátum emisie
12.01.2017
Finálny deň ocenenia
-
Deň splatnosti
open-end
Klasifikácia produktu
Pákové produkty bez Knock-out bariéry
Typ CP
Faktorový certifikát (2300)
Faktorový certifikát Typ
Faktor Short
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Nemecko
Vami očakávaný trhový vývoj
klesajúci trh
Emisná cena
100,00 PLN
Spread homogenizovaný
2,04
Spread (v %)
6,04 %
Mena podkladového aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Popis

Faktorové certifikáty umožňujú investorom podieľať sa s pákovým efektom na výkonnosti podkladového aktíva. Sú otvorené, nemajú knock out a disponujú konštantnou pákou. Short faktorové certifikáty poskytujú investorom nadproporcionálne výnosové príležitosti na klesajúcich trhoch.

V prípade, že podkladové aktívum je kótované v inej mene, ako je mena certifikátu, alebo ak podkladovým aktívom sú komoditné futures (rolovanie future kontraktov), môže dôjsť k odchýlke.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30


T: +43151520484
F: +431 513 43 96
E: produkte(at)rcb.at