Reverzne konvertibilný dlhopis 5,3% Siemens/Total Protect Aktienanleihe Zverejnené informácie sú určené výlučne pre investorov, ktorí už majú produkt vo svojom portfóliu. Informácie neslúžia ako odporúčanie ani ako ponuka k nákupu týchto cenných papierov.
Emisná cena100,00 % Cena pri splatnosti- Dátum emisie08.02.2017 Deň splatnosti08.02.2019
Názov
Reverzne konvertibilný dlhopis na 5,3% Siemens/Total Protect Aktienanleihe Basiswert
ISIN / WKN
AT0000A1QDM3 / RC0GYK
Max. výnos v %
-
Max. výnos v % p.a.
-
Úroková miera pri splatnosti
-
Úroková miera v % p.a.
5,30 %
Cena podkl. aktíva (oneskorené)
-
Úvodná hodnota
EUR 1 000,00
Strike
EUR 1 000,00
Bariéra
EUR 550,00
Vzdial. strike v %
-25,40 %
Vzdialenosť od bariéry
31,03 %
Bariéra narušená
nie
Počet akcií
-
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Vyplatený kupón
5,30 % dňa 08.02.2018
5,30 % dňa 08.02.2019
Informácie o splatnosti
Úvodný deň ocenenia
07.02.2017
Dátum emisie
08.02.2017
Finálny deň ocenenia
05.02.2019
Deň splatnosti
08.02.2019
Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Reverzne konvertibilný dlhopis (1230)
Reverzne konvertibilný dlhopis Typ
Chránený reverzne konvertibilný dlhopis
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Pozorovanie bariéry
priebežné
Emisná cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
-
Spread (v %)
-
Multiplikátor
-
Mena produktu
EUR
Mena podkladového aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie / Fyzické dodanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Verejná ponuka v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú fixným úrokom nad trhovou úrovňou. Tento úrok sa vypláca bez ohľadu na výkonnosť podkladového aktíva. Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú bariérou, ktorá je položená pod úrovňou strike a je pozorovaná priebežne. Splatenie na konci splatnosti závisí od výkonnosti podkladového aktíva. Ak sa podkladové aktívum nachádza počas splatnosti vždy nad bariérou, reverzne konvertibilný dlhopis je splatený na 100%.

V prípade, že je bariéra narušená a vo finálny deň ocenenia je uzatváracia cena podkladového aktíva pod úrovňou strike, investor získa akcie za nominálnu hodnotu v počte stanovenom v deň emisie. Rozdiel do celého čísla sa vypláca.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30


T: +43151520484
F: +431 513 43 96
E: produkte(at)rcb.at