Bonusový certifikát ATX®/EURO STOXX 50® Bonus&Sicherheit Zverejnené informácie sú určené výlučne pre investorov, ktorí už majú produkt vo svojom portfóliu. Informácie neslúžia ako odporúčanie ani ako ponuka k nákupu týchto cenných papierov.
Zmena+0,02 (+0,02 %) Odkup128,97 % Nákup130,47 % Posledná aktualizácia24.05.2019
07:00:46.862
UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorené)- Bariéra / Vzdial. %52,81 % Kupón v % p.a.- Bonusový výnos p.a.-
Názov
ATX®/EURO STOXX 50® Bonus&Sicherheit
ISIN / WKN
AT0000A17J86 / RCE9KW
Bonusový výnos p.a.
-
Bonusový výnos v %
-
Cena podkl. aktíva (oneskorené)
-
Úvodná hodnota
EUR 100,00
Bariéra
EUR 48,00
Vzdialenosť od bariéry
52,81 %
Bariéra narušená
nie
Hodnota bonusu
130,00 %
Maximálna suma
130,00 %
Ážio
28,27 %
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Informácie o splatnosti
Úvodný deň ocenenia
06.06.2014
Dátum emisie
10.06.2014
Finálny deň ocenenia
05.06.2019
Deň splatnosti
11.06.2019
Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Bonusový certifikát (1320)
Bonusový certifikát Typ
Bonusový certifikát s Cap
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Pozorovanie bariéry
priebežné
Bonusová úroveň
EUR 130,00
Cap
EUR 130,00
Emisná cena
100,00 %
Ážio p.a. v %
>100 %
Spread homogenizovaný
1,50
Spread (v %)
1,16 %
Multiplikátor
-
Mena produktu
EUR
Mena podkladového aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Ak sa počas trvania certifikátu podkladové aktívum nachádza vždy nad bariérou, bude v deň splatnosti vyplatená minimálne bonusová suma. Cap predstavuje maximálnu výšku výplaty certifikátu.

V prípade, že počas trvania certifikátu dôjde k dosiahnutiu alebo narušeniu bariéry, bonusový mechanizmus je pozastavený. V tomto prípade je certifikát v deň splatnosti splatený v závislosti od reálnej výkonnosti podkladového aktíva. Aj keď je bonusový mechanizmus pozastavený, maximálna suma výplaty zostáva obmedzená a investori sa nepodieľajú na cenových nárastoch podkladového aktíva nad úroveň cap.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30


T: +43151520484
F: +431 513 43 96
E: produkte(at)rcb.at