Turbo certifikát Long Palfinger AG Zverejnené informácie sú určené výlučne pre investorov, ktorí už majú produkt vo svojom portfóliu. Informácie neslúžia ako odporúčanie ani ako ponuka k nákupu týchto cenných papierov.
Zmena+0,01 (+0,75 %) OdkupEUR 1,320 NákupEUR 1,350 Posledná aktualizácia24.05.2019
15:29:23.657
UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorené) 26,40 (+0,57 %) BariéraEUR 14,22 Bariéra / Vzdial. %46,12 % Páka1,96
Názov
Turbo certifikát Palfinger AG
ISIN / WKN
AT0000A0XLC5 / RCE51U
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (oneskorené)
EUR 26,40 (+0,57 %)
24.05.2019 15:34:24.000
Bariéra
EUR 14,22
Vzdialenosť od bariéry
EUR 12,18
Vzdialenosť od bariéry
46,12 %
Bariéra narušená
nie
Strike
EUR 13,22
Páka
1,96
Long/ Short
Long
Nominálna hodnota
1 Kus
Multiplikátor
1:10
Mena produktu
EUR
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Informácie o splatnosti
Úvodný deň ocenenia
08.11.2012
Dátum emisie
08.11.2012
Finálny deň ocenenia
-
Deň splatnosti
open-end
Klasifikácia produktu
Pákové produkty s Knock-out bariérou
Typ CP
Turbo certifikát (2210)
Turbo certifikát Typ
Turbo Long
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
rastúci trh
Emisná cena
0,39 EUR
Spread homogenizovaný
0,30
Spread (v %)
2,27 %
Mena podkladového aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka v
-
Popis

Turbo certifikáty umožňujú investorom podieľať sa s pákovým efektom na výkonnosti podkladového aktíva. Long turbo certifikáty umožňujú investorom dosahovať nadproporcionálne výnosy na rastúcich trhoch. V prípade, že podkladové aktívum dosiahne alebo naruší bariéru (knock-out úroveň), turbo certifikát predčasne expiruje. Investor môže utrpieť celkovú stratu investovaného kapitálu.

Bariéra a strike sa upravujú na dennej báze. V prípade, že podkladové aktívum je kótované v inej mene, ako je mena certifikátu, alebo ak podkladovým aktívom sú komoditné futures (rolovanie future kontraktov), môže dôjsť k odchýlke.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30


T: +43151520484
F: +431 513 43 96
E: produkte(at)rcb.at