Indexový / Participačný certifikát Long Brent Crude Oil Future open end Zverejnené informácie sú určené výlučne pre investorov, ktorí už majú produkt vo svojom portfóliu. Informácie neslúžia ako odporúčanie ani ako ponuka k nákupu týchto cenných papierov.
Zmena0,00 (0,00 %) OdkupEUR 4,130 NákupEUR 4,140 Posledná aktualizácia21.03.2019
15:38:48.701
UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorené) 68,25 Zmena-0,22 %
Názov
Indexový / Participačný certifikát na Brent Crude Oil Future
ISIN / WKN
AT0000A0CV71 / RCB14H
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (oneskorené)
USD 68,25 (-0,22 %)
21.03.2019 15:43:15.737
Úvodná hodnota
USD 45,85
Nominálna hodnota
1 Kus
Informácie o splatnosti
Úvodný deň ocenenia
22.01.2009
Dátum emisie
22.01.2009
Finálny deň ocenenia
-
Deň splatnosti
open-end
Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Indexový / Participačný certifikát (1300)
Indexový / Participačný certifikát Typ
Participačný certifikát Long
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
rastúci trh
Emisná cena
3,55 EUR
Spread homogenizovaný
0,14
Spread (v %)
0,24 %
Multiplikátor
1:14.45996
Mena produktu
EUR
Mena podkladového aktíva
USD
Quanto
nie
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka v
-
Kótované na burze
Frankfurt, Stuttgart
Informácie o Produkte
Popis

Long participačné certifikáty umožňujú investorom priamo využiť rastové očakávania trhu. Investori sa podieľajú na výkonnosti komoditného podkladového aktíva alebo komoditného koša. V prípade, že podkladové aktívum je kótované v inej mene, ako je mena certifikátu, alebo ak podkladovým aktívom sú komoditné futures (rolovanie future kontraktov), môže dôjsť k odchýlke.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30


T: +43151520484
F: +431 513 43 96
E: produkte(at)rcb.at