Indexový / Participačný certifikát Long RTX® EUR open end
Zmena0,00 (0,00 %) OdkupPLN 63,750 Nákup- Posledná aktualizácia22.12.2017
15:30:48.062
UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorené) 2 338,84 Zmena+0,83 %
Názov
Indexový / Participačný certifikát na RTX® EUR
ISIN / WKN
AT0000A0A1K1 / RCB95K
WSE Ticker
RCRTXAOPEN
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (oneskorené)
EUR 2 338,84 (+0,83 %)
21.03.2019 15:42:01.000
Úvodná hodnota
EUR 0,00
Nominálna hodnota
1 Kus
Informácie o splatnosti
Úvodný deň ocenenia
23.06.2008
Dátum emisie
23.06.2008
Finálny deň ocenenia
-
Deň splatnosti
open-end
Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Indexový / Participačný certifikát (1300)
Indexový / Participačný certifikát Typ
Indexový certifikát long
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rusko
Vami očakávaný trhový vývoj
rastúci trh
Emisná cena
32,37 EUR
Spread homogenizovaný
39,00
Spread (v %)
1,69 %
Multiplikátor
1:100
Mena produktu
EUR
Mena podkladového aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka v
-
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart, Varšava
Popis

Long indexové certifikáty umožňujú investorom priamo využiť rastové očakávania trhu. Investori sa podieľajú 1:1 na výkonnosti podkladového indexu. Odchýlka od participácie 1:1 sa môže vyskitnúť v prípade, že podkladové aktívum je kótované v inej mene ako je mena certifikátu.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30


T: +43151520484
F: +431 513 43 96
E: produkte(at)rcb.at