OBLASTI PODNIKANIA

Ako špičková integrovaná investičná banka ponúka Raiffeisen Centrobank celé spektrum burzových a mimoburzových služieb a produktov, súvisiacich s akciami, derivátmi a transakciami s vlastným kapitálom. Kľúčové oblasti podnikania sú:

KONTAKT
Raiffeisen Centrobank AG
Tegetthoffstraße 1 | 1010 Viedeň
T: +431 515 20 0
F: +431 513 43 96
E: office(at)rcb.at