Predstavenstvo a dozorná rada

Predstavenstvo

Wilhelm Celeda,
Predseda predstavenstva

Mag. Valerie Brunner,
Predstavenstvo

Dozorná rada

Predseda
Mag. Łukasz Januszewski
Raiffeisen Bank International AG, Viedeň

1. Podpredseda
Dr. Hannes Mösenbacher
Raiffeisen Bank International AG, Viedeň

Člen

Mag. Michael Höllerer
Raiffeisen Bank International AG, Viedeň

Dr. Andrii Stepanenko
Raiffeisen Bank International AG, Viedeň

Štátni komisári

Mag. Alfred Hacker
MR Mag. Karl-Heinz Tscheppe