Kódex

Raiffeisen Centrobank ako 100%-ná dcérska spoločnosť Raiffeisen Bank International AG dodržiava Etický kódex  (Code of Conduct (CoC)) skupiny RBI, ktorý definuje základné hodnoty banky a teda je základom našej legálnej a eticky orientovanej podnikovej štruktúry. Kódex je záväzný pre všetkých pracovníkov skupiny RBI a zabezpečuje, že naše obchodné a etické správanie je v súlade s najvyššími štandardmi, ktoré vychádzajú z nasledujúcich hodnôt: Orientácia na zákazníka, profesionalita, kvalita, vzájomná úcta, iniciatíva, tímová práca, integrita.
 
Okrem toho sa Raiffeisen Centrobank riadi podľa pravidiel a zásad dobrého a zodpovedného podnikania, ako sú stanovené v Rakúskom kódexe Corporate Governance, pokiaľ tieto pravidlá a zásady sú uplatniteľné na Raiffeisen Centrobank.

Etický kódex (CoC) skupiny RBI
(Dostupné iba v angličtine.)