Tools & Services - Nástroje

Aktivujte si bezplatné zasielanie SMS správ a/alebo emailov pri prekročení definovanej hodnoty zvoleného titulu.

Služba je dostupná pre všetky zobrazené tituly vrátane indexov, warrantov a certifikátov.

Vyžaduje poskytnutie Vášho mobilného čísla alebo emailovej adresy.

Ak na portáli máte platnú registráciu, služba je dostupná v menu ...

Registrovať

Služba Môj Watchlist umožňuje vytvorenie osobného prehľadu CP. Na požiadanie je možné si nechat posielať watchlist denne a zdarma emailom.

Vlastnosti:

 • Neobmedzený počet watchlistov
 • Každý watchlist možno ľubovoľne pomenovať
 • Neobmedzený počet CP v každom watchliste
 • Automatická aktualizácia watchlistu (cenami v reálnom alebo takmer reálnom čase, v závislosti na konkrétnom titule)
 • Automatické zasielanie watchlistu emailom celkom zdarma
 • Nastavitelný čas zasielania watchlistu

Pokiaľ ste se na našom portáli už registrovali, Váš watchlist je dostupný cez menu ...

Registrovať

Moje Virtuálne Portfólio umožňuje modelovať vlastné portfólio a sledovať jeho výkonnosť. Tento nástroj umožňuje oceňovanie takmer v reálnom čase, či už reálnych alebo "virtuálnych" CP.

Vlastnosti:

 • Neobmedzený počet portfólií
 • Multimenové účty
 • Stav hotovosti
 • Nákup & predaj CP
 • Oceňovanie takmer v reálnom čase
 • Automatická konverzia meny
 • Správa poplatkov
 • História obchodovania
 • Grafy
 • Zasielanie informácií emailom

Registrovať Po ukončení registráce Vám bude zaslané prihlasovacie meno a heslo pre prístup do virtuálneho portfólia.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
KONTAKTNÍ PARTNERI