934 Reverzne konvertibilné dlhopisy dostupných

Reverzne konvertibilné dlhopisy

Jednoducho vysvetlené

Reverzne konvertibilné dlhopisy kombinujú atraktívny fixný úrok s krátkou splatnosťou. Zatiaľ čo klasické reverzne konvertibilné dlhopisy umožňujú investorom získať výnos na mierne rastúcich trhoch, chránené reverzne konvertibilné dlhopisy umožňujú investorom dosiahnuť výnos dokonca aj pri mierne klesajúcich trhoch. V najhoršom prípade by mali byť kupujúci reverzne konvertibilných dlhopisov ochotní stať sa akcionármi podkladovej akcie.

Ďalšie informácie o rôznych typoch certifikátov nájdete v sekcii Know-How.

Max. výnos v % p.a.
Vzdialenosť strike v %
1 až 25 z 934 výsledkov
OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30


T: +43151520484
F: +431 513 43 96
E: produkte(at)rcb.at