LIBOR USD PRZEGLĄD

LIBOR USD 1M
13.01.2017
LIBOR USD 3M
13.01.2017
LIBOR USD 12M
13.01.2017
Główne stopy procentowe Cena Zm.%
> więcej
LIBOR USD ON 0,6928% 0,00%
LIBOR USD 1M 0,7683 USD +0,14%
LIBOR USD 3M 1,0232% +0,14%
LIBOR USD 6M 1,3316% -0,08%
LIBOR USD 12M 1,6984% +0,03%

Krzywa stóp procentowych