LIBOR USD PRZEGLĄD

LIBOR USD 1M
21.04.2017
LIBOR USD 3M
21.04.2017
LIBOR USD 12M
21.04.2017
Główne stopy procentowe Cena Zm.%
> więcej
LIBOR USD ON 0,9294% 0,00%
LIBOR USD 1M 0,9906 USD +0,23%
LIBOR USD 3M 1,1562% +0,26%
LIBOR USD 6M 1,4021% +0,58%
LIBOR USD 12M 1,7446% +0,30%

Krzywa stóp procentowych