Certyfikaty odwrotnie zamienne Kapsch TrafficCom AG Poniższe informacje odnoszące się do poszczególnych produktów są przeznaczone wyłącznie w celach informacyjnych dla inwestorów mających już w posiadaniu rzeczone papiery wartościowe. Poniższe informacje nie stanowią ani nie mogą być postrzegane jako porada inwestycyjna, oferta kupna rzeczonych papierów wartościowych ani też nakłanianie do złożenia odpowiedniej oferty dotyczącej rzeczonych papierów wartościowych.
Zmiana-0,61 (-0,63 %) Kupno96,01 % Sprzedaż96,50 % Ost. aktual.17.01.2019
16:24:51.710
UTC
Bariera- Cena wykon.EUR 39,00 Maks. zysk p.a.15,97 % Stopa oprocent. p.a.9,63 %
Nazwa
Certyfikaty odwrotnie zamienne na Kapsch TrafficCom AG
ISIN / WKN
AT0000A23C69 / RC0RVX
Maks. zysk w %
19,17 %
Maks. zysk p.a. w %
15,97 %
Całkowita Stopa Oprocentowania
15,00 %
Stopa oprocent. p.a.
9,63 %
Cena instr. baz. (opóźniony)
EUR 35,70 (-0,83 %)
17.01.2019 16:34:26.000
Wartość początkowa
EUR 38,10
Cena wykon.
EUR 39,00
Dystans do ceny wykonania w %
-9,24 %
Liczba akcji
25,64103
Nominał
EUR 1 000
Informacje dotyczące terminu
Dzień pierwszej wyceny
31.08.2018
Data emisji
03.09.2018
Data końcowej wyceny
20.03.2020
Dzień wykupu
24.03.2020
Klasyfikacja produktu
produkt inwestycyjny bez ochrony kapitału
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Certyfikaty odwrotnie zamienne (1220)
Certyfikaty odwrotnie zamienne Typ
Certyfikat odwrotnie zamienny
Kraj/region instrumentu bazowego
Austria
Oczekiwania rynkowe
boczny, wzrostowy
cena emisyjna
100,00 %
Spread zhomogenizowany
0,02
Spread (w %)
0,51 %
Mnożnik
1:0.039
Waluta produktu
EUR
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe / fizyczna dostawa
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Podatek EU od dochodów kapitałowych
Oferta publiczna na terenie
Austria, Niemcy, Włochy, Węgry, Polska, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Słowenia
Notowanie
Wiedeń, Frankfurt, Stuttgart
Informacje dodatkowe

Klasyczne certyfikaty odwrotnie zamienne są wyposażone w wysoki stały kupon odsetkowy. Kwota odsetek jest wypłacana na końcu okresu inwestycji niezależnie od rozwoju ceny instrumentu bazowego.Wykup zależy od ceny instrumentu bazowego: o ile w dacie ostatecznej wyceny kurs zamknięcia instrumentu bazowego znajduje się powyżej lub na poziomie ceny wykonania, wykup Certyfikatu odwrotnie zamiennego następuje po 100% wartości nominalnej.

Jeśli kurs zamknięcia znajduje się poniżej ceny wykonania, Inwestor otrzymuje określoną liczbę akcji, zdefiniowaną w odniesieniu do kwoty nominalnej na początku życia produktu. Wypłacana jest też różnica wynikająca z "zaaokrąglenia" (niepodzielności akcji).

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30


T: +43151520484
F: +431 513 43 96
E: produkte(at)rcb.at