Certyfikaty odwrotnie zamienne 5,3% Siemens/Total Protect Aktienanleihe Poniższe informacje odnoszące się do poszczególnych produktów są przeznaczone wyłącznie w celach informacyjnych dla inwestorów mających już w posiadaniu rzeczone papiery wartościowe. Poniższe informacje nie stanowią ani nie mogą być postrzegane jako porada inwestycyjna, oferta kupna rzeczonych papierów wartościowych ani też nakłanianie do złożenia odpowiedniej oferty dotyczącej rzeczonych papierów wartościowych.
cena emisyjna100,00 % Cena umorzenia- Data emisji08.02.2017 Dzień wykupu08.02.2019
Nazwa
Certyfikaty odwrotnie zamienne na 5,3% Siemens/Total Protect Aktienanleihe Basiswert
ISIN / WKN
AT0000A1QDM3 / RC0GYK
Maks. zysk w %
-
Maks. zysk p.a. w %
-
Całkowita Stopa Oprocentowania
-
Stopa oprocent. p.a.
5,30 %
Cena instr. baz. (opóźniony)
-
Wartość początkowa
EUR 1 000,00
Cena wykon.
EUR 1 000,00
Bariera
EUR 550,00
Dystans do ceny wykonania w %
-25,40 %
Odstęp od bariery
31,03 %
Bariera osiągnięta
nie
Liczba akcji
-
Nominał
EUR 1 000
Wypłacane kupony
5,30 % w dn. 08.02.2018 r.
5,30 % w dn. 08.02.2019 r.
Informacje dotyczące terminu
Dzień pierwszej wyceny
07.02.2017
Data emisji
08.02.2017
Data końcowej wyceny
05.02.2019
Dzień wykupu
08.02.2019
Klasyfikacja produktu
produkt inwestycyjny bez ochrony kapitału
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Certyfikaty odwrotnie zamienne (1230)
Certyfikaty odwrotnie zamienne Typ
Certyfikat Odwrotnie Zamienny z Warunkowym Mechanizmem Ochronnym
Kraj/region instrumentu bazowego
-
Oczekiwania rynkowe
boczny, wzrostowy
Obserwacja bariery
ciągła
cena emisyjna
100,00 %
Spread zhomogenizowany
-
Spread (w %)
-
Mnożnik
-
Waluta produktu
EUR
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe / fizyczna dostawa
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Podatek EU od dochodów kapitałowych
Oferta publiczna na terenie
Austria, Niemcy, Włochy, Węgry, Polska, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Rumunia, Słowenia
Notowanie
Wiedeń, Frankfurt, Stuttgart
Informacje dodatkowe

Certyfikaty odwrotnie zamienne z warunkowym mechanizmem ochronnym są wyposażone w wysoki stały kupon odsetkowy. Kwota odsetek jest wypłacana na końcu okresu inwestycji niezależnie od rozwoju ceny instrumentu bazowego. Dodatkowo Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Warunkowym Mechanizmem Ochronnym mają wbudowaną barierę znajdującą się poniżej poziomu ceny wykonania, która jest obiektem ciągłej obserwacji. Wykup zależy od ceny instrumentu bazowego: o ile przez cały okres życia produktu kurs zamknięcia instrumentu bazowego znajduje się powyżej bariery, wykup Certyfikatu Odwrotnie Zamiennego następuje po 100% wartości nominalnej.

Jeśli bariera została dotknięta lub przekroczona ORAZ jeśli w dacie ostatecznej wyceny kurs zamknięcia instrumentu bazowego znajduje się poniżej ceny wykonania, Inwestor otrzymuje określoną liczbę akcji, zdefiniowaną w odniesieniu do kwoty nominalnej na początku życia produktu. Wypłacana jest też różnica wynikająca z "zaaokrąglenia" (niepodzielności akcji).

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30


T: +43151520484
F: +431 513 43 96
E: produkte(at)rcb.at