Certyfikaty bonusowe ATX®/EURO STOXX 50® Bonus&Sicherheit Poniższe informacje odnoszące się do poszczególnych produktów są przeznaczone wyłącznie w celach informacyjnych dla inwestorów mających już w posiadaniu rzeczone papiery wartościowe. Poniższe informacje nie stanowią ani nie mogą być postrzegane jako porada inwestycyjna, oferta kupna rzeczonych papierów wartościowych ani też nakłanianie do złożenia odpowiedniej oferty dotyczącej rzeczonych papierów wartościowych.
Zmiana+0,02 (+0,02 %) Kupno128,97 % Sprzedaż130,47 % Ost. aktual.24.05.2019
07:00:46.862
UTC
Cena instr. baz. (opóźniony)- Bariera Odl. od %52,81 % Kupon p.a. w %- Rent. bonusu p.a.-
Nazwa
ATX®/EURO STOXX 50® Bonus&Sicherheit
ISIN / WKN
AT0000A17J86 / RCE9KW
Rent. bonusu p.a.
-
Rent. bonusu okres do wykupu
-
Cena instr. baz. (opóźniony)
-
Wartość początkowa
EUR 100,00
Bariera
EUR 48,00
Odstęp od bariery
52,81 %
Bariera osiągnięta
nie
Bonus
130,00 %
Maks. bonus
130,00 %
Agio
28,27 %
Nominał
EUR 1 000
Informacje dotyczące terminu
Dzień pierwszej wyceny
06.06.2014
Data emisji
10.06.2014
Data końcowej wyceny
05.06.2019
Dzień wykupu
11.06.2019
Klasyfikacja produktu
produkt inwestycyjny bez ochrony kapitału
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Certyfikaty bonusowe (1320)
Certyfikaty bonusowe Typ
Certyfikat bonusowy z limitem górnym
Kraj/region instrumentu bazowego
-
Oczekiwania rynkowe
boczny, wzrostowy
Obserwacja bariery
ciągła
Poziom bonusu
EUR 130,00
Limit górny (Cap)
EUR 130,00
cena emisyjna
100,00 %
Agio p.a. w %
>100 %
Spread zhomogenizowany
1,50
Spread (w %)
1,16 %
Mnożnik
-
Waluta produktu
EUR
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Brak podatku EU od dochodów kapitałowych
Oferta publiczna na terenie
Austria, Niemcy, Włochy, Węgry, Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Słowenia
Notowanie
Wiedeń, Frankfurt, Stuttgart
Informacje dodatkowe

O ile w okresie życia produktu cena instrumentu bazowego przez cały czas znajduje się powyżej bariery, w dacie wykupu wypłacana jest co najmniej kwota bonusu. Wysokość kwoty wykupu jest ograniczona limitem górnym (tzw. maksymalna kwota wykupu).

Jeśli w okresie życia produktu bariera zostanie dotknięta lub przekroczona, mechanizm bonusowy ulega deaktywacji. W tym przypadku wypłata w dacie wykupu odpowiada procentowej zmianie ceny instrumentu bazowego. Jednak nawet w przypadku deaktywacji mechanizmu bonusowego wysokość maksymalnej kwoty wykupu jest stała, a Inwestor nie ma udziału we wzroście wartości instrumentu bazowego ponad górny limit (cap).

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30


T: +43151520484
F: +431 513 43 96
E: produkte(at)rcb.at