Produkty strukturyzowane 

Raiffeisen Centrobank to największy austriacki emitent certyfikatów strukturyzowanych oraz jeden z ważniejszych podmiotów na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Zespół produktów strukturyzowanych Raiffeisen Centrobank zajmuje wiodącą pozycje oraz jest postrzegany jako lider innowacji na rynku certyfikatów strukturyzowanych . Raiffeisen Centrobank oferuje swoim Klientom pełną paletę certyfikatów opartych o szeroką gamę instrumentów bazowych (akcji spółek austriackich, spółek z Europy Wschodniej spółek miedzynarodowych, jak również indeksów oraz surowców). Produkty Raiffeisen Centrobank  dają inwestorowi możliwość  zarabiania w każdej fazie rynku (zarówno w trendzie wzrostowym jak i w trendzie spadkowym czy bocznym). Specjaliści z Raiffeisen Centrobank dbają o to aby poszerzać paletę dostępnych produktów i instrumentów bazowych, tak by jak najlepiej sprostać oczekiwaniom swoich Klientów.

Z blisko 8000 produktów inwestycyjnych i lewarowanych, Raiffeisen Centrobank zapewnia swoim Klientom kompleksowe rozwiazania z jednoczesną troską o pełną transparentność i przejrzystość produktów. Zespół produktów strukturyzowanych Raiffeisen Centrobank został wielokrotnie wyróżniony otrzymując nagrody takie jak: the Structured Products Europe Awards (Londyn), the Capital Markets Awards (Bukareszt), the Warsaw Stock Market Award (Warszawa) oraz the Certificates Awards Niemcy.

Dodatkowo, w każdym roku zaczynając od 2007, Raiffeisen Centrobank był wybierany najlepszym emitentem certyfikatów stukturyzowanych w Austrii.

Pełna dostepność

W Raiffeisen Centrobank nadrzędnym celem jest zapewnienie naszym Klientom pełnej przejrzystości i transparentności produktowej oraz pełnej dostępności transakcyjnej. Dlatego wszystkie certyfikaty emitowane w ramach oferty publicznej są notowane na Vienna Stock Exchange, EUWAX w Sztutgardzie oraz na  Certificate Stock Exchange we Frankfurcie. W krajach Europy środkowej i wschodniej Raiffeisen Centrobank był pierwszym emitentem, który wprowadził certyfikaty na giełdy w Pradze, Warszawie, Budapeszcie i Bukareszcie tak aby dać Inwestorom możliwość inwestowania w certyfikaty w lokalnej walucie. Dodatkowo, certyfikaty Raiffeisen Centrobank są dostępne za pośrednictwem wielu platform udostępnianych przez brokerów na całym świecie.

> Zespół