Handel i sprzedaż papierów wartościowych 

W ramach Sprzedaży i Handlu Raiffeisen Centrobank koncentruje się na rynkach akcji w Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Dotyczy to zarówno działalności związanej z akcjami jak i produktami pochodnymi. Raiffeisen Centrobank jest od lat największym animatorem rynku na Wiedeńskiej giełdzie papierów wartościowych i z licznymi bezpośrednimi dostępami do giełd w Europie Środkowowschodniej. Oferujemy naszym klientom dostęp do praktycznie wszystkich giełd papierów wartościowych w Europie i Ameryce Północnej, często również za pomocą zautomatyzowanego systemu Order Routing.

Sprzedaż produktów rynku kapitałowego państwowym i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym zakłada uwzględnienie w procesie analiz aktualnych zmian na rynkach oraz indywidualnych potrzeb i oczekiwań danego klienta. Nasi pracownicy  są ściśle związani z regionami naszego zainteresowania: znamy cechy szczególne poszczególnych rynków, posługujemy się miejscowymi językami oraz w pełni wykorzystujemy obecność istytucji należacych do naszej grupy bankowej we wszystkich liczących się centrach finansowych "Wschodzącej Europy".

Ścisła współpraca i koordynacja działań ze spółką-matką - Raiffeisen Bank International - pozwala definiować i wcielać w życie wspólne cele, zarówno w obszarze analiz akcji jak i opieki nad klientami instytucjonalnymi. We współpracy z zespołem Equity Capital Markets z Raiffeisen Bank International, Raiffeisen Centrobank świadczy usługi w zakresie analiz i sprzedaży związane z transakcjami na rynkach akcji, takimi jak pierwsza oferta publiczna, podwyższenie kapitału oraz transakcje pakietowe. Raiffeisen Centrobank świadczy rownież usługi post-transakcyjnyne dla spółek giełdowych, usługi związane z innymi instrumenatami udziałowymi (obligacje zamienne i wymienne) oraz związane z wprowadzaniem papierow wartosciowych do obrotu, przejęciami spółek notowanych na giełdzie i transakcjami przymusowego wykupu.

Członkowie

Raiffeisen Centrobank jest jednym z największych domów inwestyjnych na austriackim rynku kapitałowym będąc członkiem następujących instytucji: