Research 

Obszar zainteresowania Raiffeisen Centrobanku obejmuje akcje austriackie, wschodnio- i południowoeuropejskice oraz z krajów należących do Wspólnoty Niepodległych Państw.

Tym co szczególnie wyróżnia nasz wielokrotnie nagradzany zespół, jest połączenie lokalnego know-how z dogłębną znajomością sektorów.

Opartą na naszych wieloletnich doświadczeniach ekspertyzą rynkową dzielimy się w licznych publikacjach dostępnych dla klientów instytucjonalnych m.in. za pośrednictwem stron internetowych.

Ekspertyza

Łącznie 30 analityków, osadzonych zarówno w Wiedniu jak i w poszczególnych krajach, zajmuje się ponad 125 walorami. Szczególnie ważną rolę mają dla nas sektory: surowcowy, bankowy, użyteczności publicznej, telekomunikacyjny, nieruchomości, produktów konsumpcyjnych oraz przemysł.

Nasze sukcesy

W ostatnich latach zespół analityków Raiffeisen Centrobanków poszerzył portfel początkowo składający się wyłącznie z austriackich walorów o papiery wartościowe z całej Europy Wschodniej. Obecnie specjaliści z ponad siedniu krajów oferują naszym klientom lokalną ekspertyzę z zachowaniem globalnego spojrzenia na business. Model ten zyskał uznanie również na międzynarodowej scenie:

Pięciu spośród 15  analityków nagrodzonych w 2011 roku w rankingu AQ-Research dla krajów Europy Wschodniej, w tym dwóch najlepszych, należy do zespołu Raiffeisen Centrobanku. Poza tym zespół jako całość kilkakrotnie zajął pierwsze miejsce w rankingu portfeli w ramach Austriackich Nagród dla Analityków.