Obszary działalności 

Jako wiodąca instytucja bankowa Raiffeisen Centrobank oferuje pełne spektrum usług i produktów powiązanych z akcjami, produktami pochodnymi i transakcjami na rynkach kapitałowych, zarówno za pośrednictwem giełdy jak i w obrocie pozagiełdowym. Do głównych obszarów działalności banku należą: