Organy banku 

Zarząd

Wilhelm Celeda,
Prezes Zarządu

Mag. Valerie Brunner,
Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dkfm. Klemens Breuer
Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mag. Michael Höllerer
Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Członkowie Rady Nadzorczej

Dr. Hannes Mösenbacher,
Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Mag. Werner Kaltenbrunner,
Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Komisarze

Mag. Alfred Hacker
MR Mag. Karl-Heinz Tscheppe