Organy banku

Zarząd

Wilhelm Celeda,
Prezes Zarządu

Mag. Valerie Brunner,
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mag. Łukasz Januszewski
Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dr. Hannes Mösenbacher
Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Członkowie Rady Nadzorczej

Mag. Michael Höllerer
Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Dr. Andrii Stepanenko
Raiffeisen Bank International AG, Wiedeń

Komisarze

Mag. Alfred Hacker
MR Mag. Karl-Heinz Tscheppe