Standardowe instrukcje rozliczeniowe 

Standardowe instrukcje rozliczeniowe dla rynku forex, instrumentów rynku pieniężnego oraz derywatów OTC