Kodeks postępowania 

Jako spółka zależna w 100% od Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisen Centrobank wyraźnie odwołuje się do Kodeksu Postępowania Grupy RBI (CoC), co wyznacza podstawowe wartości naszego banku i, w zgodzie ustawowymi regulacjami, stanowi fundament naszej etycznie odpowiedzialnej kultury korporacyjnej. Kodeks postępowania jest wiążący dla wszystkich pracowników Grupy RBI i zapewnia przestrzeganie najwyższych standardów, zarówno w naszej działalności biznesowej, jak i w naszym etycznym postępowaniu. Standardów, które są oparte na następujących wartościach: Orientacja na Klienta, Profesjonalizm, Jakość, Wzajemny szacunek, Inicjatywa, Pracy zespołowa i Uczciwość.

Ponadto działalność Raiffeisen Centrobank opiera się na przepisach i zasadach dobrego i odpowiedzialnego ładu korporacyjnego określonych w Austriackim Kodeksie Ładu Korporacyjnego w takim stopniu, w jakim niniejsze przepisy i zasady znajdują zastosowanie w odniesieniu do Raiffeisen Centrobank.

Kodeks Postępowania Grupy RBI (CoC)
(Dostępne jedynie w języku angielskim.)