O BANKU Raiffeisen Centrobankw kilku słowach

Raiffeisen Centrobank został założony w 1973 roku w Wiedniu jako Centro Internationale Bank Handlowy S.A. W końcu 2001 roku bank stał się częścią koncernu Raiffeisen i tym samym został przemianowany na Reiffeisen Centrobank AG. W przeciągu ostatnich lat bank zdobył wiodącą pozycję w segmencie bankowości inwestycyjnej oferując szeroką paletę usług i produktów związanych z akcjami, instrumentami pochodnymi i transakcjami rynku kapitałowego, zarówno w obrocie giełdowym jak i pozagiełdowym. Dodatkowo Raiffeisen Centrobank uważany jest za rynkowego lidera oraz pioniera w segmencie produktów strukturyzowanych.

Bank dąży do zrównoważonego rozwoju wszystkich swoich obszarów działalności w Austrii oraz innych krajach należących do głównych rynków Raiffeisen Centrobanku, na przykład w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Turcji przy zachowaniu wysokich standardów kompleksowej obsługi swoich klientów. Wykorzystując swoje bogate doświadczenie zdobyte jako wiodący dom inwestycyjny w Austrii, Raiffeisen Centrobank stawia sobie za cel postępującą ekspansję oraz  umacnianie swojej pozycji poprzez dalsze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.