Etický kodex 

Raiffeisen Centrobank se jako 100% dceřinná společnost Raiffeisen Bank International AG řídí etickým kodexem RBI skupiny, který definuje základní hodnoty banky a jejíž základem je etický fundament podnikové kultůry. Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance RBI skupiny a zajišťuje dodržování obchodních a etických standartů nejvyšší kvality, které se týkájí těchto oblastí: klientský přístup, profesionalita, kvalita, vzájemný respekt, iniciativa, týmová práce a integrita.

Mimo to Raiffeisen Centrobank dodržuje také pravidla a zásady odpovědného podnikání, jak se k tomu zavázala v rakouském obchodním kodexu ve všech případech aplikovatelných na Raiffeisen Centrobank.

Etický kodex skupiny RBI
(Dostupné pouze v anglickém jazyce.)