OBLASTI PODNIKÁNÍ 

Jako vedoucí investiční banka nabízí Raiffeisen Centrobank celé spektrum burzovních a mimobruzovních služeb a produktů souvisejících s akciemi, deriváty a transakcí s vlastním kapitálem. Její hlavní oblasti podnikání jsou: