O BANCE Raiffeisen Centrobankna první pohled

Raiffeisen Centrobank AG byla založena ve Vídni roku 1973 jako Centro Internationale Handelsbank AG. Koncem roku 2001 se stala součástí finanční skupiny Raiffeisen a změnila své jméno na Raiffeisen Centrobank AG. V současnosti je Centrobank vedoucí investiční bankou ve střední a východní Evropě. Banka pokrývá celé spektrum služeb a produktů souvisejících s akciemi a deriváty na burzách i mimoburzovně. Centrobank je vnímána jako průkopník a lídr trhu v oblati strukturovaných produktů.

Prioritou banky je poskytovat komplexní a vysoce kvalitní poradennství, jak v Rakousku, tak i v ostatních zemích střední a východní Evropy jakož i v Turecku. Díky bohaté historii jako vedoucí investiční banka se Raiffeisen Centrobank zaměřuje na udržitelný rozvoj svých aktiv a invoativním přístupem pokračuje v expanzi a posilovaní své pozice na trhu.